PIKNIK RODZINNY!!!

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Rada Rodziców 
Gimnazjum w Pełkiniach ZAPRASZAJĄ NA: 

PIKNIK RODZINNY 
PEŁKINIE 2015

W programie:
- rodzinne rozgrywki sportowe
- gry, zabawy, konkursy z nagrodami
- mini wesołe miasteczko
- pokaz w wykonaniu Straży Pożarnej i Policji
- pokaz walk kickboxingu
- pokaz mody i tańca
- pokaz motolotni i szybowców
- pokaz sztucznych ogni
- turniej piłki nożnej 
- pokaz tresury psów
- pokaz musztry konnej
- pokaz walk wschodnich 
- konkursy i zabawy 
- występ Pełkińskiego Stowarzyszenia Kobiet 
- występ zespołu Fila-Lala

- GWIAZDA „ABBA COVER SOS”

GRAJĄ ZESPOŁY „ MAGNETIC” & „FOREVER” 

ZAPRASZAMY 14.06.2015
OD GODZINY 15:00 

STADION SPORTOWY W PEŁKINIACH

Wróć